Ile kosztuje pracownik?

Legalne zatrudnienie pracownika w oparciu o umowę o pracę wiąże się w Polsce z wysokimi kosztami. Najbardziej dotkliwe to koszty ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i podatek dochodowy. Nie są to jednak wszystkie koszty jakie ponosi pracodawca z tytułu zatrudnienia.

Jeszcze zanim pracownik rozpocznie pracę trzeba ponosić pierwsze koszty a mianowicie koszt badań wstępnych i utworzenia stanowiska pracy. Z kolei w toku pracy swoim podwładnym trzeba zapewnić odzież roboczą, środki higieny i napoje o określonych porach roku. Pracodawca płaci także za urlopy i krótkie zwolnienia lekarskie. Oprócz tego trzeba płacić za okresowe szkolenia BHP oraz kursy zawodowe.

Dla każdego takiego pracownika należy prowadzić akta osobowe i ewidencję czasu pracy gdyż brak tych dokumentów grozi mandatem. Ktoś to musi oczywiście robić więc albo zatrudnia się kadrową albo zleca się obsługę pracowniczą do biura rachunkowego.

Gdy pracownik odchodzi z pracy trzeba mu zapłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop a w niektórych przypadkach także odprawę. Nic więc dziwnego, że coraz więcej pracodawców chcąc obniżyć koszty stosuje umowy cywilnoprawne.

info: http://pl.freeimages.com/photo/work-at-my-office-1240827