Socjologia – czy warto studiować ten kierunek?

Socjologia jest od wielu lat jednym z najbardziej obleganych kierunków studiów. Każdego roku, niemal na każdej uczelni prowadzi się zajęcia nawiązujące swą treścią do tematyki społeczeństwa.

Dzieje się tak głównie dlatego, iż prowadzenie studiów tego typu nie jest zbyt kosztowne, wystarczy bowiem zatrudnienie pracownika naukowego i wyposażenie sal w tablice, czy czasem rzutniki. Młodzi ludzie bardzo chętnie garną się do studiowania tego kierunku studiów. Studia socjologiczne jawią im się im jako coś niezbyt skomplikowanego, przyjemnego i łatwego do ukończenia.

Po części okazuje się to rzeczywiście prawdą, ponieważ na większości uczelni wyższych można ukończyć socjologię ciągle imprezując i przychodząc jedynie na zaliczenia. Bardziej ambitni mogą jednak za sprawą jej studiowania wynieść dla siebie wiedzę, która rozwinie ich jako ludzi, pozwoli lepiej zrozumieć otaczającą ich społeczną rzeczywistość i przyniesie atuty na rynku pracy.

Dobre uczelnie kładą duży nacisk na jakże dziś potrzebną umiejętność gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych empirycznych, a następnie ich opracowywania. Socjologia, jako kierunek oparty o wdrażanie technik ilościowych i jakościowych w badaniach, pozwala ambitnym studentom nabyć wiedzę i umiejętności analitycznego myślenia. Takie kompetencje nie umkną na pewno uwadze przyszłego pracodawcy.

http://pl.freeimages.com/photo/study-2-1472924