Szkolnictwo wyższe coraz droższe

Wydatki szkolnictwa wyższego wciąż rosną. Potrzeba coraz to większych nakładów pieniężnych, aby utrzymać szkoły wyższe. Główną część pieniędzy na utrzymanie uczelnie dostają z publicznych nakładów na szkolnictwo wyższe. Są to dotacje z budżetu państwa na szkolnictwo wyższe.

Wzrost wydatków wynika między innymi z podwyżek dla kadry akademickiej. Pomimo coraz to wyższych kosztów uczelnie odnotowują dodatnie wyniki finansowe. Jedynie szkoły wyższe o kierunkach ekonomicznych posiadają ujemne wyniki finansowe.

Dzieje się tak, dlatego, że ekonomia stała się mniej popularnym kierunkiem. Najlepiej natomiast radzą sobie szkoły techniczne i szkoły medyczne. Wyniki finansowe szkół wyższych to stosunek wydatków w przeliczeniu na jednego studenta. Podsumowując dodatni wynik finansowy uczelni w głównej mierze oparty jest o atrakcyjność kierunków studiów. Na szczęście na razie zła kondycja finansowa uczelnią nie grozi, ponieważ wciąż wielu młodych ludzi ma ochotę kontynuować naukę.

Młodzi ludzie zdają sobie sprawę z tego, ze wyższe wykształcenie otwiera im furtki do kariery a co za tym idzie do dobrej pracy i płacy. Dopóki młodzi ludzie będą mieli w dalszym ciągu parcie na wiedzę uczelnie będą cieszyły się dobrymi wynikami finansowymi pomimo wzrostu ponoszonych wydatków

Foto: http://pl.freeimages.com/photo/high-school-1460863