Dlaczego młodzi opuszczają wsie i małe miasteczka?

Migracja ludności z terenów wiejskich do wielkich miast nie jest zjawiskiem nowym. Już dziesiątki lat temu młodzi ludzie wyjeżdżali do większych miast po to by tam kształcić się na dobrych uczelniach.

To co ciągnęło młodych do miast to wizja lepszych warunków życia, dostęp do oferty kulturalnej i sportowej. Obecnie również ten trend jest widoczny jednak dzisiaj młodzi wyjeżdżają przede wszystkim za pracą. Dziś już różnica między miastem a wsią nie jest tak widoczna.

Mieszkańcy wiosek podobnie jak ludność miejska mają dostęp do Internetu, mają samochody dzięki czemu mogą się przemieszczać w celu robienia zakupów czy uczestniczeniu w życiu kulturalnym. Poziom edukacji na wsi również już nie odbiega od tego miejskiego, gdyż wiejskie szkoły i przedszkola są dobrze wyposażone, można tam także korzystać z zajęć dodatkowych.

Młodzie jednak po skończeniu szkoły jadą do Warszawy, Krakowa, Wrocławia czy Łodzi. Wiedzą oni dobrze, że na prowincji jest bardzo źle z pracą. Na dobrą pracę można liczyć tylko dzięki znajomościom a dla pozostałych pozostają słabo płatne prace na przykład w supermarketach. Młodzi jadą więc do dużych miast w nadziei na dobre zarobki. Często kieruje nimi także chęć samodzielnego mieszkania z rówieśnikami czy z partnerem.