Wykształcenie Polaków ciągle rośnie

Najnowsze badanie dotyczące wykształcenia Polaków mówią, że nasze wykształcenie stale rośnie. Ciągle przybywa rodaków z wyższym wykształceniem i to jest powód do dumy. Nasze społeczeństwo jest wyedukowane i dobrze wykształcone.

Coraz to mniej osób jest bez żadnego wykształcenia. Młodzi ludzie często decydują się kontynuować naukę w szkołach wyższych z powodu obawy o swoją przyszłość. Nie od dziś wiadomo, ze wyższe wykształcenie oznacza wyższe zarobki, łatwiejsze znalezienie pracy czy szybsze możliwości awansu.

Niegdyś większość naszego społeczeństwa stawiała raczej na wykształcenie zawodowe, ponieważ duże było zapotrzebowanie na robotników wykwalifikowanych. Obecnie zmieniły się czasy, większość przemysłu i zakładów pracy jest zmechanizowana i na bardzo wysokim poziomie technologicznym a co za tym idzie również wykształcenie i wiedza ludzi musi być wyższa.

Z drugiej strony młodzi dorośli często bywają bezradni, gdy wkraczają w dorosłe życie. Brak im mądrości życiowej. Niestety szkoły nie edukują nas w zakresie prowadzenia własnego gospodarstwa domowego czy budżetu. To doświadczenie musimy zdobyć sami ucząc się na własnych błędach. Przyczyną niezaradności młodych dorosłych w samodzielnym życiu może być również długie wyręczanie młodych ludzi z różnych obowiązków przez ich własnych rodziców.

Foto: http://pl.freeimages.com/photo/college-1241412